Bilder från produktionen

Arbete med kvartsglasrör i svarv

Montage av optiskt fönster på kvartsglascell