Bilder från produktionen

Bilder från produktionen - Scientific Lab Glass AB

Arbete med kvartsglasrör i svarv

Arbete med kvartsglasrör i svarv och Montage av optiskt fönster på kvartsglascell

Montage av optiskt fönster på kvartsglascell