Fotokatalysisk reaktor

FOTOKATALYTISK REAKTOR

Ett EU-projekt som SLG blev inbjudna att delta i startades 2006 och avslutades 2009.

Projektet avsåg att på ett enkelt sätt för användare av kyl/skärvätskor, själva kunna ta hand om sitt avfall och kunna återanvända både vatten och oljan.

En membran filteranläggning byggdes så att vatten och oljan separerades utan innehåll av partiklar.

SLG´s uppgift var att ta fram en reaktor som skulle ta hand om den mikrobiella delen dvs. avdöda bakterier i skärvätskan, det medhjälp av fotokatalytisk reaktion.

En reaktor bestående av glasrör fyllda med TiO2 belagda pellets som bestrålades med en 370nm våglängds lampa, dessa glasrör som tillsammans bildade en vätskebana på 8 meter fungerade hyfsat men det var en långsam och förhållandevis kostsam lösning på problemet.

Dock kan sägas att vi har lyckats att rena Diesel mättat vatten till dricks vatten kvalitet med den reaktorn!

Sedermera blev Eco Cleans maskin X500 utvecklad baserad på UV-C teknologi

Samt en glas fri UV-C reaktor för att processa flytande livsmedel så som juice vin etc.